Home

Riksbanken Pressmeddelande

Under rubriken Press & publicerat finner du allt som Riksbanken publicerar i form av rapporter, pressmeddelanden, tal med mera PRESSMEDDELANDE SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DATUM: 2020-04-28 NR: 25 KONTAKT: Presstjänsten, tel. 08-7870200 1 [3] Penningpolitik april 2020: Riksbanken stöttar en ekonomi i kri Presskonferensen sänds direkt på riksbank.se. Med anledning av coronaviruset gäller följande för besökare till Riksbanken: Du ska vara helt frisk och PRESSMEDDELANDE NR 3

Riksbanken: Räntan kvar på noll i tre år | SVT Nyheter

Press & publicerat Sveriges Riksban

För att underlätta återhämtningen och bidra till att inflationen stiger mot målet behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande. Skruvar upp inflationen. På senare tid har siffror över inflationen i Sverige och runtom i vår omvärld visat sig vara lite högre än väntat Handelsbanken samarbetar med Riksbanken kring e-krona. Handelsbanken deltar i Riksbankens pilotprojekt för att undersöka förutsättningarna att införa digitala centralbankspengar Det framgår av pressmeddelande. Viktor Mölne. Publicerad: 28 maj 2021, 10:06 Men vägen tillbaka är lång och kantad av osäkerhet, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande. Sveriges BNP kommer minska med 3,6 procent i år, enligt den nya prognosen

PRESSMEDDELANDE SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DATUM: 2016 -08 25 NR: 16 KONTAKT: Presstjänsten, tel. 08-7870200 1 [1] 1,3 miljarder kronor kvar - 31 augusti är sista dagen att sätta in ogiltiga sedlar på banke PRESSMEDDELANDE SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DATUM: 2015 -03 18 NR: 6 KONTAKT: Presstjänsten, tel 08-7870200 1 [2] Riksbanken sänker reporäntan till −0,25 procent och köper statsobligationer för 30 miljarder krono Genom pressmeddelanden kommunicerar regeringen till exempel ny lagstiftning, nya initiativ med mera samt bjuder in till presskonferenser

PRESSMEDDELANDE SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DATUM: 2016 -09 26 NR: 19 KONTAKT: Presstjänsten, tel. 08-7870200 Växla till dig en Garbo och de nya mynten på Riksbanken den 3 oktobe Presskonferensen direktsänds också på Riksbankens hemsida: www.riksbank.se. Rapporten kan beställas via Internet (www.riksbank.se), e-post (info@riksbank.se), fax (08-787 05 26), telefon (08-787 01 00) eller hämtas på Malmskillnadsgatan 7 och Brunkebergstorg 11 Riksbanken öppnar två nya kontor för kontanter. Tidigare har riksbankschefen Stefan Ingves sagt att kontanternas funktion i samhället är hotad. annons. annons. Ett kontor öppnar i Jönköping under våren 2021 följt av ett till i Falun under 2022. skriver Riksbanken i ett pressmeddelande

Pressmeddelande: Riksbanken deltar inte i Riksgäldens byten av statsobligationer 330 k Pressmeddelande 24 mars 2021 (pdf) Idag publicerar SBAB Boräntenytt nr. 2, 2021 där en prognos görs över framtida boräntor med olika bindningstider för bolånemarknaden i stort. Den är gjord i ett läge där den tredje coronavågen slagit till både globalt och i Sverige samtidigt som vaccinationerna kommit en bra bit på väg men utan att riktigt ha stoppat smittspridningen Riksbanken meddelar i sitt pressmeddelande att penningpolitiken fortsatt behöver vara expansiv och att de därför fortsätter att köpa värdepapper inom ramen om 700 miljarder kronor och lämnar reporäntan oförändrad på 0,00 procent Riksbanken meddelade den 27 april 2021 att reporäntan lämnas oförändrad. Läs allt du behöver veta om beskedet och hur det påverkar din plånbok. Riksbanken meddelade den 27 april 2021 att reporäntan lämnas oförändrad. skriver Riksbanken i ett pressmeddelande. Riksbanken fortsätter därför att köpa tillgångar inom ramen om 700 miljarder kronor. Reporäntan lämnas oförändrad på noll procent, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande. Trots att pandemin inte har släppt greppet om den ekonomiska utvecklingen, har ekonomin totalt sett varit mer motståndskraftig mot pandemins andra våg än den första, skriver Riksbanken

Startsida Sveriges Riksban

Det framgår av ett pressmeddelande. - Riksbanken och den nordiska betalmarknaden ligger i framkant och för Handelsbanken innebär samarbetet att vi får en möjlighet att utvärdera nyttan samt möjligheten att skapa värde för banken, våra kunder och samhället i stort, säger Benny Johansson, chef för nordiska betalningar i en skriftlig kommentar Pressmeddelande 18 februari 2000 Riksgäldskontoret kommer nu att minska valutakursriskerna genom att sprida växlingen av valuta till flera tidpunkter. Tidigare har växlingen mellan utländsk valuta och kronor skett i omedelbar anslutning till en transaktion, till exempel återbetalning av ett utlandslån

Förslag om en ny riksbankslag - Regeringen

Det framgår av ett pressmeddelande på fredagen. Riksbanken skriver att direktionen har beslutat att vid sammanlagt fem tillfällen mellan den 30 mars och den 30 april köpa dels nominella svenska statsobligationer till ett nominellt belopp om sammanlagt 5 miljarder svenska kronor, dels säkerställda obligationer utgivna i svenska kronor av svenska institut till ett nominellt belopp om 50. Riksbanken går vidare med ytterligare räntesänkningar och sänker nu till minus 0,25 procent. Börsen stiger efter beskedet Riksbanken öppnar fler kontor för kontanthantering. Ett kontor öppnar i Jönköping under våren 2021 följt av ett till i Falun under 2022. För att kunna sköta kontanthantering även vid en kris eller allvarliga störningar öppnar vi två nya kontor, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande. Sedan tidigare finns ett kontor för kontanthantering i Mär..

Riksbanken överväger att införa e-krona - Nyheter (Ekot

Till andra kvartalet 2024 räknar Riksbanken med att KPIF-inflationen ska ha nått målnivån på 2 procent. Läs även: Bolåneräntan stiger i USA och Sverige Tillväxtprognosen för 2021 höjs till 3,7 procent, mot tidigare 3,0 procent, medan nästa års tillväxtprognos justeras ned något till 3,6 procent, mot tidigare 3,9 procent Riksbankens fullmäktige föreslår en utdelning på 6,8 miljarder kronor till statskassan för räkenskapsåret 2020, enligt ett pressmeddelande. Förslaget har beräknats enligt de riktlinjer som gäller sedan 1988. Enligt riktlinjerna ska 80 procent av de fem senaste årens genomsnittliga resultat, efter vissa justeringar, levereras in till staten för. Riksbanken lämnar styrräntan på noll och justerar inte volymerna i sitt stödköpsprogram, enligt ett pressmeddelande. Styrräntan kommer enligt Riksbankens egna ränteprognos, den så kallade. Riksbanken räknar nu också med en arbetslöshet på 8,5 procent i år, vilket är en sänkning från tidigare prognosen på 9,4 procent. Marknadsreaktionerna på årets första räntebesked var.

Reporäntan ligger oförändrad på noll procent. Det meddelade Riksbanken idag, och varnade samtidigt för en coronaeffekt på marknaden. - Riksbanken signalerar att räntorna kommer ligga kvar. Riksbanken får efter den senaste beslutade förstärkningen en valutareserv på ca 450 miljarder kronor. Den stora valutareserven motiveras med att Pressmeddelande 2013-01-30 Harry Flam Särskild utredare 0709 - 18 85 45 Peter Danielsson Huvudsekreterare 08 - 405 13 4

Riksbanken förlänger perioden med nollränta SVT Nyhete

 1. Riksbanken har beslutat att säga upp avtalet med Crane som trycker de svenska sedlarna. Det skriver Riksbanken i ett pressmeddelande
 2. Riksbanken höjer reporäntan redan våren 2023 - och bör klargöra sin syn på vad som är en normal reporänta 2021-05-25 Pressmeddelande. Högsta noteringen i hushållens boprisförväntningar sedan mätningen påbörjades 2021-05-18 Pressmeddelande
 3. November 2016: Riksbanken avslöjar planer på att införa ett elektroniskt komplement till sedlar och mynt. Bland annat på grund av den i Sverige kraftigt sjunkande användningen av kontanter. September 2017: Riksbankens e-kronaprojekt kommer med en delårsrapport. - Den ska vara brett tillgänglig för allmänheten, och vi vill att den ska finnas tillgänglig dygnet runt och året om
 4. Riksbanken köper värdepapper för miljarder Publicerad 16 mars 2020 Värdepappren innefattar stats-, kommun och bostadsobligationer och köpen inleds omgående
 5. är fortsatt stor och att takten i den ekonomiska återhämtningen därför kommer att variera kraftigt mellan olika sektorer och länder

Sveriges nya digitala valuta - nu tar Riksbanken nästa ste

De snabba och kraftfulla finans- och penningpolitiska åtgärderna har mildrat den ekonomiska nedgången och även förhindrat en finanskris. Nu ser konjunkturutsikterna något ljusare ut än vad de gjorde tidigare i år. I det senaste protokollet från Riksbanken så meddelar man att återhämtningen är på god väg trots en ökad smittspridning i världen. Samtidigt poängterade. Riksbanken lämnar styrräntan på noll och där bedöms den bli kvar åtminstone tre år till. Banken justerar heller inte volymerna i sitt stödköpsprogram, enligt ett pressmeddelande Riksbanken har beslutat att fortsätta erbjuda sina penningpolitiska motparter dollarlån mot säkerhet till och med 31 mars 2021, skriver banken i ett pressmeddelande. Läget på de finansiella marknaderna bedöms fortfarande vara skört, även om situationen har förbättrats sedan i våras, enligt Riksbanken. Om oron skulle öka på de finansiella markna..

TietoEVRY och Riksbanken ingår samarbete kring e

 1. Riksbanken låter räntan ligga kvar på 0,00 procent och frångår sin tidigare prognos om en räntehöjning under 2022. Det meddelar direktionen i ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen. Många var spända på vad Riksbanken skulle hitta på efter årets andra penningpolitiska möte där bland annat reporäntan diskuterades
 2. Riksbanken, med Stefan Ingves, börjar i februari bygga upp en egenfinansierad valutareserv. Förändringen har inte något penningpolitiskt syfte, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande
 3. Riksbanken är Sveriges centralbank. Det är Riksbanken som ser till att pengar behåller sitt värde över tid och att betalningar kan göras säkert och effektivt. Det är dessutom Riksbanken som ger ut sedlar och mynt i svenska kronor. Den nuvarande riksbankslagen trädde i kraft den 1 januari.
 4. Riksbanken öppnar fler kontor för kontanthantering. Ett kontor öppnar i Jönköping under våren 2021 följt av ett till i Falun under 2022. För att kunna sköta kontanthantering även vid en.
 5. Riksbanken har beslutat att fortsätta erbjuda sina penningpolitiska motparter dollarlån mot säkerhet till och med 31 mars 2021, skriver banken i ett pressmeddelande
 6. I ett pressmeddelande släpper nu Riksbanken rapporten e-kronapiloten etapp 1 med de första resultaten. Tekniken är baserad på Distributed Ledger Technology (DLT), mer känt som blockkedjeteknik och testmiljön har simulerat deltagare, likviditetsförsörjning och slutanvändare

Riksbanken låter reporäntan ligga kvar på 0,00 procent. Prognosen för räntan framöver lämnas även den oförändrad med en nollränta fram till åtminstone slutet av 2023. sina tillgångsköp och erbjuder likviditet inom alla de program som lanserats hittills under året skriver Riksbanken i ett pressmeddelande Riksbanken kommer till exempel testa en integrering av de betalningsflöden som utvecklats under pilotens första år med deltagarnas interna system, heter det i ett pressmeddelande. Handelsbanken beskriver sitt deltagande som en möjlighet att medverka i vad som kan bli en av de första digitala centralbanksutgivna pengarna i världen för allmänheten Riksbanken fortsätter därför att köpa värdepapper inom ramen om 700 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. - Dagens besked från Riksbanken var väntat

Räntan Återhämtningen är på god väg, men det dröjer innan inflationen mer varaktigt är nära målet på 2 procent. Det krävs därför en fortsatt expansiv penningpolitik för att stödja ekonomin och inflationen. Det noterades vid Riksbankens penningpolitiska möte den 26 april, enligt en sammanfattning av protokollet i ett pressmeddelande Riksbanken lovar stödköp, nollränta i tre år Publicerad 27 april 2021 kl 12.59. Ekonomi. Riksbanken lämnar styrräntan på noll och justerar inte volymerna i sitt stödköpsprogram, enligt ett pressmeddelande Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på minus 0,25 procent. Det meddelar banken i ett pressmeddelande. Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa

Sveriges riksbank Politik (MP), i ett pressmeddelande. Förslaget innebär också att förutsättningarna för den demokratiska granskningen av Riksbanken stärks och att bankens finansiella oberoende förtydligas genom nya bestämmelser om vinstdisponering,. Riksbanken låter som väntat reporäntan ligga kvar på 0,0 procent vid tisdagens räntebesked. Räntebanan visar att den väntas ligga kvar på noll under hela prognosperioden som sträcker sig fram till tredje kvartalet 2023. Direktionen var enig om både räntan och räntebanan, framgår av ett pressmeddelande

Pressmeddelanden - Riksgälden

Riksbanken behåller styrräntan oförändrad på minus 0,50 procent, skriver banken i ett pressmeddelande. Köpen av statsobligationer fortsätter enligt tidigare beslut. Banken bedömer att det är mindre sannolikt att styrräntan sänks den närmaste tiden, även om man inte utesluter ytterligare räntesänkningar framöver Riksbanken skriver i också sitt pressmeddelande att BNP-tillväxten i omvärlden har mattats av och bedöms de kommande åren bli ungefär i linje med ett historiskt genomsnitt Riksbanken öppnar fler kontor för kontanthantering. Ett kontor öppnar i Jönköping under våren 2021 följt av ett till i Falun under 2022

Riksbanken pressmeddelande — 2021-11-17 pressmeddelande

Riksbanken behåller styrräntan oförändrad, men skjuter fram planen för en första höjning. De skriver banken i ett pressmeddelande. - Prognosen indikerar att reporäntan hålls oförändrad även vid det penningpolitiska mötet i oktober och därefter höjs med 0,25 procentenheter antingen i december eller i februari, skriver banken Pressmeddelande . Stockholm 31 augusti 2010 . Nordic Outlook: Återhämtning med ökade risker och nedpressade räntor - svensk styrka skapar dilemma för Riksbanken . Inte oväntat lever skuldproblemet vidare i många länder. Stafettväxlingen mellan olika tillväxtkrafter gå Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska mötet den 18 december 2019, då den höjdes med 0,25 procentenheter till 0,00 procent. Enligt det senaste beskedet upprepar Stefan Ingves och hans direktion att Riksbanken ska köpa statsobligationer till ett nominellt belopp om sammanlagt 45 miljarder kronor från juli 2019 till december 2020, enligt beslutet från april 2019 Samtidigt väntas den fortfarande höjas igen under andra halvåret 2019, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande. I december 2018 höjdes reporäntan för första gången sedan 2011 , från -0.

Riksbankens prognos: Nollränta till 2024 - Finansportale

 1. I ett pressmeddelande meddelar direktionen att reporäntan höjs med 0,25 procentenheter från -0,25 till 0,00 procentenheter. Riksbanken skriver: - Inflationen har varit nära Riksbankens inflationsmål på 2 procent sedan början av 2017 och Riksbanken bedömer att det finns goda förutsättningar för att inflationen ska vara nära målet även framöver
 2. beror på införda restriktioner och människors oro för sjukdomsspridning, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande på sin hemsida
 3. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad. Och prognosen för en framtida räntehöjningen sköts fram ännu längre än man trott tidigare. Det nya beskedet kom 9.30
 4. Riksbanken, Finansinspektionen och SCB . Pressmeddelande . 2012-12-05 . Utredare: Marianne Eliason . 08-653 70 74 . 070-657 99 64 . Sekreterare: Axel Hanson 031-701 53 54 . Title: Förslag om enklare uppgiftsutbyte mellan Riksbanken, Finansinspektionen och SCB Author: Axel Hanso
 5. Riksbanken ska få färre ledamöter och riksdagen ska godkänna inflationsmålet. Det föreslår regeringen i en stor översyn av riksbankslagen

Handelsbanken samarbetar med Riksbanken kring e-kron

 1. Både den svenska Riksbanken och den amerikanska motsvarigheten Federal Reserve beslutade i veckan att lämna sina respektive styrräntor på nuvarande nivå. Riksbankens pressmeddelande här
 2. och motverka den pågående marknadsoron. Bland annat kommer myndigheten att erbjuda lån i amerikanska dollar och köpa värdepapper utgivna av icke-finansiella företag
 3. SBAB räknar med att Riksbanken höjer räntan nästa gång först i oktober 2023. I händelse av en mer ogynnsam utveckling av coronakrisen än den vi nu ser framför oss, går det inte att utesluta att reporäntan kan behöva bli negativ igen, säger Robert Boije
 4. . Men boräntorna kan snart vara på väg att rusa i väg uppåt, tror Aftonbladets.

I ett pressmeddelande uttrycker Handelsbankens chef för nordiska betalningar, Benny Johansson, att Handelsbanken är positiva till samarbetet och möjligheten att utvärdera en potentiell e-krona. Deltagandet är dock inte mer än ett testdeltagande. Riksbanken fastställer i sina dokument kring e-kronapiloten att deltagandet inte innebär att Handelsbanken kan göra anspråk på deltagande i. Det framgår av ett pressmeddelande. - Cederquist är en väl etablerad och modern byrå med en stark fastighetsverksamhet som jag ser fram emot att få vara med och fortsätta bygga och utveckla. Detta känns som ett både spännande och roligt nästa steg, säger Christian Johard i en skriftlig kommentar

Riksbanken: Räntan kvar på noll i tre år SVT Nyhete

Skånska Dagbladet levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Malmö, Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Svedala, Staffanstorp, Kävlinge och Söderslätt. SkD eller Skånskan är en lokaltidning i Skåne med en komplett nyhetstjänst med senaste nytt, inrikes, utrikes, ekonomi och lokala annonser Riksbanken fortsätter därför att köpa tillgångar inom ramen om 700 miljarder kronor och att erbjuda likviditet inom alla de program som lanserats. Pressmeddelande, Penningpolitiskt beslut: Värdepappersköp och nollränta ger stöd åt återhämtningen och inflationen SEB: Då kan Riksbanken återgå till minusränta Publicerad 2021-04-22 10:00. Riksbankens direktion har tydligt utsagt i ett pressmeddelande att det är helt och hållet möjligt att sänka reporäntan, särskilt om förtroendet för inflationsmålet hotas. SEB:.

Riksbanken förlänger dollarlån | HNRiksbanken värvar chefsekonom från FI | RealtidButiken slutar med kontanter - Dagens HandelAnalytiker: Höjd ränta en härdsmälta för bomarknadenBlankett: Begäran om inlösen av ogiltiga svenska sedlar

Riksbanken är Sveriges centralbank. Det är Riksbanken som ser till att pengar behåller sitt värde över tid och att betalningar kan göras säkert och.. pressmeddelande Ingves: Flexibilitet avgörande för Riksbanken i en tid av förändringar www.riksbank.se Uppdelningen innebär att Riksbanken inte kan agera lika snabbt och kraftfullt i nästa kris som vi kunnat göra under pandemin direkt.omniekonomi.s Riksbankens fullmäktige föreslår en utdelning på 6,8 miljarder kronor till statskassan för räkenskapsåret 2020, enligt ett pressmeddelande. Förslaget har beräknats enligt de riktlinjer. Då Riksbanken vid den tidpunkten inte hade rutiner för att kunna inleda sina stödköp dröjde det ända till september innan dessa kunde påbörjas. När Riksbankens köp av företagsobligationer väl inleddes hade den genomsnittliga kreditriskpremie som mer kreditvärdiga låntagare betalar på marknaden redan återhämtat sig till nära på samma nivå som rådde innan utbrottet av Covid-19

 • Expowera.
 • Dazzle me meaning.
 • Dala Energi Autogiro.
 • Colombo 3 in 1 diffuser.
 • JFrog IPO valuation.
 • Glasbord Soffbord rektangulärt.
 • Camargue Spirit.
 • Bitstock limity.
 • Security studies Groningen.
 • MSc Finance, Netherlands.
 • Is 'm miningplace pro legit.
 • How to change File Explorer icon.
 • Sörfors olycka Lovisa.
 • SCRT airdrop.
 • Vitaminer vegan Bäst i test.
 • Westgate Resorts complaints department.
 • Jakt Södermanland.
 • Bitsgap prices.
 • Rusta norrköping mirum.
 • Trading bot for KuCoin.
 • Is RX 480 good for mining.
 • Bottom Urban Dictionary.
 • Digitale Infrastruktur Schulen.
 • Agenda iPad gehackt.
 • Crunch fitness.
 • Starbucks menu.
 • Swedbank Hjälpredan.
 • Borlänge Energi elhandel.
 • Forum crypto monnaie 2020.
 • Fjällstuga hyra Sälen.
 • CTI Navy A school.
 • Bitcoin price in Nepal today.
 • Plask.
 • Geldmarktfonds betekenis.
 • Lyckträff.
 • Whiskey merken.
 • BCHABC price.
 • Hydroelectric.
 • GDXJ.
 • Agerar.
 • Hyra ut rum i lägenhet skatt.